See also our complete Library of Common Names for Palm Species

Araucaria heterophylla

Araucaria heterophylla Araucaria heterophylla seeds

Araucaria heterophylla Araucaria heterophylla

Hakkýnda Araucaria heterophylla

Bu güzel bitki ev ve bahçelerde en yaygýn þekilde bulunur. Ayný zaman da iç ve dýþ dekorasyon için oldukça uygundur. This palm is also known as Araucaria heterophylla, Arbre de pisos, 南洋杉, Norfolk-den, Australian pine, Araucaria d'appartemen, Zimmertanne, Pino di Norfolk, コバノナンヨウスギ, Араукария разнолистная, สนฉีตร, the Latin name of the plant is Araucaria heterophylla. It is a pleasure to look at this green palm. Tropikal Seeds taze ve büyük miktarlarda bu palmiye tohumlarýný temin edebilir. Bu özel çeþitler mevcuttur: 2, 5 . 6 7.

TOHUMLAR & ÇÝMLENME

Bu palmiye tohumlarýnýn toptan üretilir ve bir fidanlýkta kullaným için hazýrlanýr. Biz yüksek çimlenme oraný elde etmek için ekim talimatlarý ve üretim tavsiyeleri ile beraber, tüm tohumlarý tedarik etmekteyiz. Tohumlar, kendi fidanlýðýmýzda üretilmektedir, Bu yüzden tohumlarýn çimlendirilmesi ve ýslahý konusunda Araucaria heterophylla deneyim sahibiyiz. Bizim kendi tohumlarýmýzý kullanmamýz ve bu konuyla ilgili bilgimiz sayesinde müþterilerimize yüksek kalite standartlarýnda hizmet sunmaktayýz.

DÝÐER TEKNÝK VE SÝPARÝÞ DETAYLARI

Bu türün tohumlarý yaklaþýk olarak 450 1 kg’dýr. Bu ürün için minimum sipariþ miktarý 5kg. dýr. Tohumlar özenle tohum torbalarýnda paketlenir ve dikkatli bir þekilde taþýnarak sevk edilir. Müþterilerimizin isteklerine göre, dünya çapýnda nakliye yapmaktayýz, bunun yaný sýra ulaþým ile ilgili düzenlemelerde yapmaktayýz. Biz ambalaj, gümrükleme ve bitki saðlýðý yönetmelikleri konusunda deneyime sahibiz. Tüm ticari iþlemler Plantum © koþullarýnýn son yönetmeliklerine tabidir. Bu koþullarýn bir kopyasý ilk talep üzerine iletilir.

Species fact-sheet

Genel isimler Araucaria heterophylla, Arbre de pisos, 南洋杉, Norfolk-den, Australian pine, Araucaria d'appartemen, Zimmertanne, Pino di Norfolk, コバノナンヨウスギ, Араукария разнолистная, สนฉีตร
Tohumlar/kg 450
Mevcudiyet 2, 5 . 6 7.
Minimum sipariþ 5kg

News Blog

Internship Lara Severi

My name is Lara Severi, from Lyon, France. I am in the last year of Higher National Diploma in Personal Assistant at the Lycée Colbert ...
Read more...

Tropicalseeds at Flora Holland Trade Fair 2017

We were at the Flora Holland Trade Fair 2017!   ...
Read more...