Kijkje in de keuken van het Seedlab van Tropical Seeds

Tropical Seeds BV

Tholen - Begin vorig jaar heeft Tropical Seed het aantal instrumenten waarmee de kwaliteit van de zaden beoordeeld wordt, verder uitgebreid. "Of het nu gaat om opschonen, vitaliteit of de opslag van zaden, meten is weten en de uiteindelijke klant is gebaat bij een zo goed mogelijk inzicht in de te verwachten performance."


Areca zaden (links doorgesneden, rechts op de weegschaal)

Bij binnenkomst van de zaden worden de zaden volgens een vast protocol beoordeeld, vertelt Arthur Spruit. "Of het nu om eucalyptus zaad gaat, waar 1 kilo zaad neerkomt op 1,3 miljoen zaden, of om een partij van 5.000 kilo areca zaden waar er 1800 zaden in een kilo zitten, we willen weten wat de zuiverheid, het DKG getal, de vitaliteit en ook het percentage droge stof is."


Chamaedorea elegans kiemen en kiemplantjes, en links de zaden in opslag

Bij de binnengekomen partijen zaad wordt eerst met een temperatuur recorder uitgelezen hoe de transport omstandigheden waren. Vervolgens wordt in het lab een testpartij zaden doorgesneden zodat de kiem bloot komt. Deze wordt dan met een vloeistof behandeld waarna de zaden donkerder kleuren, een manier om de vitaliteit van de zaden te kunnen beoordelen.


De microscoop is natuurlijk een belangrijk instrument. Rechts doet men wat kiemproeven onder LED

Met deze informatie kan men vervolgens een zaai en/of bewaar advies geven. Indien nodig worden partijen opgeschoond, behandeld en/of gedroogd, en tot worden partijen ingepakt voor transport naar de klant of tijdelijk opgeslagen. Het opslaan gebeurt in bewaarcellen, waarin de specifieke bewaaromstandigheden als optimale temperatuur en luchtvochtigheid gegarandeerd kunnen worden.


Links: metingen aan het zaad. Midden: doorsnede van Wodyetia bifurcata. Rechts, Cahamaedorea elgans wordt gezeefd

Tropische zaden is het specialisme van Tropical Seeds. Men heeft over de jaren talloze lijntjes gelegd naar de meest exlcusieve (tropische) oorden in de wereld, terwijl men aan deze kant (vanuit Aarlanderveen bij Alphen aan den Rijn) de opslag, verwering en selectie en tot slot de distributie voor zijn rekening neemt.

Article from: BPnieuws.nl

Kijkje in de keuken van het Seedlab van Tropical Seeds

tropicalseeds.com 网站使用不同类型的cookie。 请说明您想在我们的网站上使用以下哪种类型的cookie。 如果您未选择以下选项,我们将会只提供功能性Cookie。 详情请阅读我们隐私声明中cookie的更多有关信息。 分析广告自定义信息进行确定。